Preuzmite 88lpfr installer (Windows 11/10/7*)

*Za rad na Windows 7 operativnom sistemu neophodan je SP1, kontaktirajte nas za jednostavno rešenje

88lpfr

88lpfr predstavlja softverski lokalni procesor fiskalnih računa (L-PFR). Namenjen je svim korisnicima akreditovanih elektronskih sistema za izdavanje računa (ESIR).
Korišćenjem akreditovanog LPFR-a poreski obveznici ispunjavaju svoju obavezu propisanu eFiskalizacijom.

88lpfr osnovna funkcija
• Komunicira sa elektronskim sistemom za izdavanje računa (ESIR), bezbednosnim elementom (BE), i Sistemom za upravljanje fiskalizacijom (SUF) Poreske uprave Republike Srbije
• Verifikuje strukturu podataka primljenih od ESIR-a
• Vrši obračun PDV-a
• Potpisuje račun uz pomoć BE
• Prosleđuje sve elemente neophodne za štampanje fiskalnog računa ESIR-u
• Enkriptuje i čuva fiskalne račune
• Fiskalne račune šalje SUF-u

Prednosti koje pruža 88lpfr
88lpfr možete instalirati na Windows operativnom sistemu, na koji je povezan čitač smart kartica i štampač fiskalnih računa. Ovo znači da možete da ispunite vašu zakonsku obavezu eFiskalizacije korišćenjem postojeće opreme.

Pored propisanih mogućnosti, 88lpfr pruža i dodatne putem API pristupa:
presek stanja, dnevni izveštaj i promet po artiklima,
• štampanje računa – direktna komunikacija sa štampačem i štampanje računa, jedini zadatak vašeg ESIR-a je da pošalje JSON 88lpfr-u,
• pregled istorije potpisanih računa,
• generisanje računa u PNG formatu,
• notifikacija ukoliko je smart kartica izvučena,
• automatsko generisanje kopije računa.

Kontakt

88soft DOO

Jurija Gagarina 231
11000 Beograd

Matični broj: 21745243
PIB: 112814770

Mejl: office@88soft.rs
Telegram: t.me/contact_88soft

Kontaktirajte nas